Spelregels

 • De speelduur van de wedstrijden is 12 min;
 • De wedstrijd start zodra via de luidsprekers is aangegeven dat de wedstrijden kunnen starten en er een fluitsignaal wordt gegeven. Pas op dat moment begint dus ook de puntentelling.
 • Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. D.w.z. dat er ook op de servicebeurt van de tegenstander kan worden gescoord;
 • Het aantal veldspelers bestaat uit 4 personen per team met maximaal 2 wisselspelers;
 • De bal moet binnen 3 keer spelen over het net worden gespeeld;
 • Als de bal via de netpaal terug komt in het veld, dan geldt dit als een fout en gaat het punt naar de tegenstander.
 • Een bal is uit als deze de veldrand raakt voordat de bal het zand heeft geraakt;
 • Er dient binnen 1 meter van de achterkant van het veld geserveerd te worden. Er mag vanaf de gehele achterkant worden geserveerd;
 • De service mag onderhands, bovenhands en in sprong worden uitgevoerd. Als de bal tijdens het serveren het net aanraakt en in het speelveld van de tegenstander terecht komt, wordt er gewoon door gespeeld. Als de bal in het eigen speelveld of buiten het veld belandt gaat het punt en de service naar de tegenstander;
 • Zodra de service overgaat naar een ander team, dan dient het serverende team door te draaien met de klok mee. Iemand anders als de vorige servicebeurt van hetzelfde team dient dus de service over te nemen. Iemand die de servicebeurt heeft gehad, dient minimaal 3 servicebeurten ertussen weer te wachten, om de service weer te mogen uitvoeren. 
 • Een push- of  duwtechniek, waarbij richting wordt gegeven aan de bal is niet toegestaan bij de aanval. Verder zijn bovenhands, onderhands, vuist en vingertoppen wel toegstaan om een bal over het net te spelen;
 • Na de opslag zijn er geen beperkingen in de aanvalspositie;
 • De bal mag met het gehele lichaam worden gepeeld;
 • De middellijn mag worden overschreden, mits de tegenstander niet wordt gehinderd;
 • Een blok telt voor eenmaal spelen;
 • Een gewonnen wedstrijd levert 2 punten op, een gelijkspel 1, een verloren wedstrijd levert geen punten op;
 • Zodra de omroeper aangeeft dat de wedstrijd is afgelopen middels een fluitsignaal, wordt het spelende punt afgespeeld. De bal moet dan al in het spel zijn. 
 • De halve finale wedstrijden worden gespeeld over 1 gewonnen set tot 25 punten (met minimaal twee punten verschil). 
 • De finale wedstrijden gaan over twee gewonnen sets. De set is gewonnen bij 15 punten (met minimaal twee punten verschil).
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. Gezien de wedstrijdleiding niet altijd de situatie kan zien en inschatten, zullen beide partijen gehoord worden.

LET WEL: MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN. LAAT DE GEZELLIGHEID NIET TEN KOSTE GAAN VAN DE SPORTIVITEIT!